Bridgen in het OBG

1 november 2023 (14:00 - 16:30 uur)

Bij verhindering graag afmelden bij :

Suzanne, 06-52463366, email: scmuskens@gmail.com  

Nelleke, 06-22911077, email: j.demouge@kpnplanet.nl

Mayke 024-324 42 52, email: vanvroen@xs4all.nl