Bezoek stadstuin Villa Sprezzatura

5 juli 2023 (10:00 - 12:00 uur)

Bezoek Villa Sprezzatura

Deze tuin in Nijmegen is aangelegd volgens de arts- en crafts principes. De tuin bij de meer dan honderd jaar oude villa kenmerkt zich door een op schilderachtige wijze toegepaste beplanting. Er is gebruik gemaakt van een veelheid van (niet veel voorkomende) bijzondere bloemen, struiken en bomen. Van een aanbouw is een Oranjerie gemaakt met een Victoriaanse kas als lichtkoepel. Een met mos begroeid amfitheater versterkt de sfeer van weleer. Oppervlakte 3.500 M2.

Adres: Sophiaweg 25, 6523 NE Nijmegen. Er is voldoende parkeergelegenheid op de straat voor het huis.

Het bezoek duurt ongeveer 1.5 tot 2 uur. Tijdens het koffie/thee drinken bij aanvang houdt Geert Meijer een praatje over de tuin en daarna kan iedereen vrij rondkijken en de tuin ontdekken. De kosten bedragen € 6,-- p.p. dit is inclusief koffie/thee en wat lekkers. Omdat we doorgeven hoeveel personen er verwacht worden, het verzoek om je op geven via Anneke Kremers  mail:  anneke.kremers@ziggo.nl   Opgave uiterlijk zaterdag 1 juli. Men kan maximaal 60 personen tegelijk ontvangen.

De kosten graag ter plaatse contant (en gepast) betalen aan ondergetekende.

Annette Reijers