Bridgen OBG

6 april 2022 (14:30 - 16:30 uur)

Bij verhindering graag afmelden bij Tineke Hekking, tel.: 024-377 13 43 .