Boekbespreking in de Rozenhof

12 oktober 2022 (14:30 - 16:30 uur)

Deze middag wordt het boek “Blindgangers” geschreven door Joke J. Hermsen besproken.

Deze middag wordt door Carla van Spaendonck geleid.