Koffie-ochtend

14 januari 2022 (10:30 - 12:00 uur)

Het voorwoord in het medelingenblad van november/december begon ik met: “We mogen weer”. Hierbij dacht ik dat de nare coronatijd grotendeels achter ons lag en dat we met gebruikmaking van de Corona Check App de Lyceumclubactiviteiten weer konden opstarten. Niets bleek echter minder waar. Na de persconferenties van 12 en 26 november werden veel activiteiten weer afgeschaald. Activiteiten voor grote groepen zijn onveilig en daarom ongewenst.

Toch proberen we positief blijven. Na donkere tijden komt een nieuw begin. En in de tussentijd hopen we creatief te zijn. Zo hebben we in plaats van de koffieochtend in november met een groep dames in het Goffertpark gewandeld en heeft een aantal gastvrouwen in plaats van de Kerstlunch thuis een Kerstkoffie gehouden. Uiteraard binnen de gestelde coronaregels. Ook in het nieuwe jaar willen we proberen de onderlinge band vast te houden. Zolang we geen activiteiten voor alle leden kunnen organiseren, zoeken we naar alternatieven. De Wandelcommissie gaat extra wandelen en de Lyceumclub Amsterdam biedt extra zoomlezingen aan. Hierover kunt u hierna lezen.

We willen bezien of we in plaats van de Kerstlunch een Paaslunch kunnen houden. En wat we hopen dat komend jaar wél door kan gaan, is de gebruikelijke ALV. In maart of later in het jaar. We horen graag de stem van alle leden.

Ten tijde van de ALV zal onze secretaris Francien, na 2 bestuurstermijnen van elk 3 jaar, uit het bestuur stappen. Wij zoeken daarom een nieuw bestuurslid en hopen dat u zich aanmeldt. In dit medelingenblad vindt u verdere bijzonderheden.

De jaarlijkse contactdag van de Nederlandse Lyceumclubs wordt dit jaar op woensdag 21 september gehouden. Nijmegen is aan de beurt om deze dag te organiseren. Wij zouden het leuk vinden als er leden zijn die dit met ons willen organiseren en hopen dat u zich daarvoor aanmeldt. Zie ook hiervoor verder in het mededelingenblad.

In de tussentijd nadert het einde van het jaar. Ook dit jaar zullen we Kerstmis in kleine kring vieren. Namens het bestuur wens ik iedereen een heel fijne Kerstmis en een goede jaarwisseling.

Tot slot nog een persoonlijke muzikale Kersttip voor de liefhebbers onder ons. De “Oratorio de Noël” van Camille Saint-Saëns. In 1989 heb ik dit met de Eindhovense Oratorium Vereniging gezongen in de Catharinakerk in Eindhoven. Ik heb er goede herinneringen aan.

Ria Koeneman.


Log in om afgeschermde informatie te lezen