Golfochtend op de golfbaan Rijk van Nijmegen.

15 maart 2023 (10:00 uur)

Op onze koffieochtend hebben we met de op dat moment aanwezige golfers overlegd over de voortgang van onze golfmiddagen op maandagmiddag.

De deelname liep steeds meer terug, terwijl iedereen het nog steeds een goed idee vindt om ook als Lyceumclub samen te golfen.

We dachten dat maandagmiddag succesvol zou zijn. Tijdens de Lock down waren er veel deelnemers, bijna niets ging door toen, behalve ons golfen. Maar na de Lock down nam de deelname snel af. De laatste keren was het aantal deelnemers minimaal. Maandag is dus niet zo geschikt, evenals dinsdag (dames dag) , donderdag (veel LC activiteiten) en vrijdag (veel golfen dan in de eigen groep).

Woensdag blijft over, en uitgaande van de LC activiteiten en de oneven maanden, komen we uit op :

  • 15 maart, 3e woensdagochtend in maart (’s middags is er kunstgeschiedenis).
  • 17 mei, 2e woensdagochtend in mei (’s middags is er een lezing )

In juni evalueren we of deze woensdagochtenden geschikt zijn .

We starten om 10.00 uur, en na afloop drinken we samen koffie.

Voor de deelname op 15 maart, kun je je opgeven voor 28 februari, bij Tineke Broshuis: tinekebroshuis@gmail.com

Wiljo Brenninkmeijer.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.