Kunstgeschiedenis in de Rozenhof

15 maart 2023 (14:30 - 16:30 uur)

Lezing 3: Sterke vrouwen: The Dinner Party

Voor de derde kunsthistorische lezing van dit seizoen schuiven we aan tafel bij twee vooruitstrevende kunstenaars die de geschiedenis van de vrouw centraal stellen. Zij doen dat niet door middel van schilderijen of sculpturen, maar zij gebruiken een medium dat in de tweede helft van de 20e eeuw door steeds meer kunstenaars gebruikt wordt: de installatie. Deze – in het begin vaak tijdelijke - kunstvorm komt op in de postmoderne periode, waarin kunstenaars de scheiding tussen de disciplines doorbreken door juist verschillende materialen en technieken samen te voegen. Het is hierdoor een hele eclectische kunstvorm.

Het werk van de Amerikaanse feministe Judy Chicago hebben we in een vorig seizoen al kort besproken. Voor deze lezing zoomen we in op haar Dinner Party dat zij maakte tussen 1974 en 1979 “Dinner party”. Judy Chicago.  Dit installatiekunstwerk is door de jaren heen op 16 verschillende locaties tentoongesteld geweest. Sinds 2007 is het permanent te zien in het Brooklyn Museum. Zoals de titel al suggereert kijken we naar een feestelijke etentje waarbij de tafels gedekt zijn voor 39 beroemde, historische en mythische vrouwen.

Het werk van Chicago werd lovend ontvangen, maar er was ook kritiek: bijvoorbeeld over het feit dat er voornamelijk blanke vrouwen aan tafel zaten. In 2019 ontwierp Patricia Kaersenhout een aanvullende ‘dinner party’ met de titel Guess who’s coming to dinner too? waarbij zij ruimte maakt voor 39 vrouwen van kleur, afkomstig uit verschillende windstreken en tijdperken. Kaersenhout is een Nederlandse kunstenaar met Surinaamse achtergrond en verwerkt in haar kunstwerken de Afrikaanse diaspora, racisme, het slavernijverleden en feminisme. De tafels van Kaersenhout zijn tegenwoordig in vier verschillende musea in Nederland te zien.

Beginnend bij de twee installaties zoomen we verder in op de vrouwen die aanschuiven voor deze feestelijke diners.

Nathalie Mantel.