Kunstgeschiedenis in de Rozenhof

16 maart 2022 (14:30 - 16:30 uur)

Sterke vrouwen deel 2: De vrouw als onderwerp in de kunst.

 “Do women have to be naked to get into the Met. Museum?” De vrouw is zonder twijfel de meest afgebeelde figuur in de kunstgeschiedenis. In welke verschillende rollen zien wij haar en wat zegt dit over de positie van de vrouw in de maatschappij?

Voor deze lezing heb ik mijn inspiratie voornamelijk uit een aantal grote tentoonstellingen gehaald die afgelopen jaar in Nederland te zien waren: Icons in het Fries Museum in Leeuwarden en Maria Magdalena in het Catharijneconvent in Utrecht. Ook de tentoonstelling Artemisia. Vrouw & Macht hielp mij met de voorbereiding voor deze (en de volgende!) lezing. Deze is nog t/m 27 maart te bezoeken in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede!

Er zijn ontzettend veel afbeeldingen gemaakt van sterke vrouwen in onze geschiedenis. Zo gaan we kijken naar de eerste vrouw uit het christendom: Eva. Zij is natuurlijk eeuwenlang geportretteerd als de zondige vrouw bij wie het allemaal begon. Haar tegenbeeld is natuurlijk de heilige maagd Maria. Maar ook in de seculiere wereld zijn heel wat vrouwen op de gevoelige plaat vastgelegd: heldinnen zoals Jeanne d’Arc en Boudicca, of standvastige koninginnen zoals Cleopatra en Elisabeth I van Engeland.

De vrouw als godin, de vrouw als moeder, de vrouw als martelares, de vrouw als personificatie, de vrouw als (politiek) leider. Tegenwoordig denken beroemde vrouwen – auteurs, popsterren, actrices en politici – samen met de kunstenaar of fotograaf goed na welke boodschap zij naar voren brengen met de manier waarop ze afgebeeld worden.

Nathalie Mantel.