Algemene Leden Vergadering

20 april 2022 (10:00 - 14:30 uur)

De ALV vindt plaats op de Golfbaan "Rijk van Nijmegen" te Groesbeek, na de ALV is er een lunch. De hieronder genoemde stukken zijn per mail naar je toegestuurd.

  • Agenda
  • Verslag digitale ALV juni 2021
  • Jaarverslag 2021
  • Ledenlijst maart 2022
  • Jaarrekening exploitatie 2021
  • Jaarrekening balans 2021
  • Begroting 2022

Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee, ALV van 10.30-12.00 uur, 12.00 uur jamverkoop door Ieta de Jong, 12.45 lunch.

Aanmelden voor ALV en/of lunch voor 13 april bij secretaris Francien van Doornmalen, email: lyceumclubnijmegen@gmail.com, telefoon: 06-44102896