Zoomlezing (in het Engels) voor LC Amsterdam, Groningen en Nijmegen

20 september 2022 (11:00 uur)

HET ERFGOED DAT NEDERLAND EN AUSTRALIE DELEN 1606 – 2016.
In dit zoom-seminar zal Professor Nonja Peters het Maritieme, WO II-Militaire, naoorlogse Migratie- en handels (Mercantile) erfgoed uitleggen dat Nederland deelt met Australië.
In 1606 bracht het Verenigde Oost-Indische Compagnie-schip Duyfken 300 kilometer in kaart. Er zijn vier VOC-scheepswrakken aan de West-Australische kust gevonden tussen 1629 en 1727. Het was de eerste geregistreerde Europese verbinding met Terra Australis Incognito, de dominante naam voor het continent tot 1944, toen Abel Tasman het vasteland omdoopte tot Nova Hollandia. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het aantal Nederlandse Nederlanders in Australië toe met naar schatting 10.000 militairen uit Nederlands-Indië (NEI) die hun regering vergezelden in ballingschap in Australië voor de Japanse inval in 1942. In de onmiddellijke naoorlogse periode migreerden zo'n 135.000 Nederlanders naar Australië. Van de jaren zestig tot 2000 waren de Nederlanders opvallend aanwezig in het Australische midden- en kleinbedrijf. In deze presentatie zal zij de vier M's nader uitwerken en het huidige werk bespreken tussen onze twee landen om deze gedeelde geschiedenis voor het nageslacht te bewaren en te vieren.
 
Nonja Peters, PhD (Antropologie UWA), Gast Onderzoeker, Huygens Instituut voor de Geschiedenis van de Nederlanden, is een West-Australische historicus, antropoloog, museumconservator en sociaal onderzoeker wiens huidige interesses liggen bij de bovengenoemde 4M’s, met name het gevoel van plaats, identiteit en verbondenheid van migranten en de digitale bewaring van migrantendossiers in thuis- en gastland. Haar belangrijkste onderzoek filosofie is het overbruggen van de kloof tussen de academische wereld en het publiek. Ze is de auteur van vele boeken en curator van een overvloed aan museumtentoonstellingen, tijdschriftartikelen, tv-documentaires en overheidsrapporten. Ze werkt internationaal samen met academici, onderzoeksinstituten, erfgoedorganisaties en lokale gemeenschappen in Australië en Nederland.

 

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.