Contactdag Groningen

20 september 2023 (09:00 uur)

De Groningse vrouwenclub/Internationale Lyceumclub organiseert op woensdag 20 september 2023 de jaarlijkse Contactdag en nodigt de leden van de clubs in Amsterdam, Groningen en Nijmegen van harte uit hieraan deel te nemen.

Van de Nijmeegse club nemen 20 leden hier aan deel. Het programma van die dag heeft iedereen gekregen. De praktische zaken zoals vertrek trein, volgen via de mail.