Golfochtend op de golfbaan Rijk van Nijmegen.

21 november 2023 (10:00 uur)

We starten rond 10 00 uur en na afloop drinken we samen koffie.

Opgave voor 4 november bij Tineke Broshuis. tinekebroshuis@gmail.com

Wiljo Brenninkmeijer.