Lezing "Slag om de Mookerhei" in de Rozenhof

23 november 2022 (14:30 - 16:30 uur)

“Slag om de Mookerhei”.

“U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord over de Slag op de Mookerheide. En misschien weet u ook nog dat deze plaatsvond tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Maar wat de aanleiding was van die opstand en waarom precies hier bij Mook deze verschrikkelijke veldslag plaatsvond, dat weet u misschien nog niet. De inleiders van deze middag vertellen u graag over deze belangrijke gebeurtenis in onze regionale geschiedenis en nemen u mee naar wat er 1) voorafgaand, 2) tijdens de veldslag en 3) na afloop hier precies gebeurde.

De Slag op de Mookerheide duurde anderhalve dag. Anderhalve dag in een oorlog die tachtig jaar (met uitzondering van het 12-jarig bestand) duurde. U zult zich wellicht afvragen of er zich nog meer oorlogshandelingen in de regio rondom Nijmegen hebben afgespeeld. De inleiders van deze middag zullen u in vogelvlucht door de regionale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog voeren en vertellen waarom deze periode in onze vaderlandse geschiedenis zo belangrijk is geweest voor het ontstaan van de staat Nederland zoals we deze nu kennen.

De inleiders van de middag zijn Theo van Brunschot en Bauke Eekma van de stichting Huys te Moock. Deze stichting beijvert zich al 10 jaar om de regionale gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog, en dan met name de Slag op de Mookerheide, niet in de vergetelheid te laten geraken. De stichting Huys te Moock tracht door lezingen, gegidste wandelingen, schoolprojecten en een speurtocht voor de jongere jeugd dit deel van onze  geschiedenis terug te brengen in ons lokale, collectieve geheugen en op die manier te bewaren voor volgende generaties.”  

Theo van Brunschot.