“Rosslyn Chapel en Graancirkels”

24 januari 2024 (14:30 - 16:30 uur)

De lezing wordt gehouden in het restaurant van Golfbaan het Rijk van Nijmegen, Postweg 17, Groesbeek.

De Puzzel van de Rosslyn Chapel.

Al decennia lang spreekt de Rosslyn Chapel in Schotland

(ten zuiden van Edinburgh) tot de verbeelding.

Er zou een schat of Heilige Graal in verborgen liggen. In het boek van Dan Brown “de Da Vinci Code” en de gelijknamige film, wordt hiernaar gezocht. Sindsdien is het bezoekersaantal aan de Chapel vertienvoudigd. Er is inderdaad een gecodeerde wetenschap in aanwezig. Maar de Rosslyn Chapel biedt nog meer mogelijkheden om oude kennis tot leven te brengen en geheimen van de kosmos te ontsluieren, die vaak te vinden zijn in de zg. Heilige Geometrie. 

In mijn zoektocht naar die kennis , kwamen eeuwenoude megalithische monumenten, groene mannen, ley-lijnen en architectuur op basis van natuurlijke harmonieën, tot een verhaal dat een gedeelte van de ongeschreven geschiedenis van de mensheid in beeld brengt. 

IN DE BAN van de GRAANCIRKELS.

Sinds 1980 verschijnen er in het Engelse graafschap Wiltshire, prachtige geometrische patronen in de velden met rijpend graan . Het worden graancirkels genoemd, maar dat woord dekt de lading niet. Wat zijn dan eigenlijk die graancirkels, waarom liggen ze zo specifiek in Zuidwest Engeland en wat zijn de theorieën over hun ontstaan en betekenis ?

Begin juli ( 2011) ging ik naar Wiltshire om onder leiding van Bert Janssen, organisator van excursies naar de graancirkels, het fenomeen van dichtbij te bekijken.

Dit uitzonderlijke verschijnsel, dat na een hype in de pers in 1980 niet meer met grote koppen in de media verscheen, roept nog steeds veel vragen en vooral verwondering op.

Een verslag van ooggetuigen, mijn eigen bevindingen en van het onderzoek, door wetenschappers in de loop der jaren gedaan, zal het onderwerp van deze middag zijn.

C.V. :

1970 , afgestudeerd in Wageningen WUR, richting Waterzuivering.

Van 1970 – 2004, verblijf in resp. Spanje, Libanon, Rusland, Chili , Joegoslavië, Venezuela en Polen met man en kinderen. Mijn man was uitgezonden als landbouwattaché voor het Ministerie van Landbouw. In deze landen heb ik lezingen gegeven voor internationale groeperingen en lessenseries samengesteld voor scholen aldaar. Het onderwerp daarvan was: Water, Bodem, Lucht en Milieubeheer. Na terugkeer in Nederland, heb ik mij omgeschoold richting onderwijs en heb nog vele jaren met plezier scheikunde gegeven op Het Christelijk Lyceum te Delft.

Ir. N.P. Bovée-Meijn.

 

 

 

 

Zie verdere info. bij mededelingen blz. 8 en 9.