Aanname beleid

Aannemen van nieuwe leden Lyceumclub Nijmegen

De Lyceumclub is een vereniging van vrouwen met artistieke, literaire en sociale belangstelling. Nieuwe leden zijn welkom. Een nieuw lid toont een brede belangstelling en is bereid om de doelstelling van de Internationale Lyceumclub te onderschrijven. De club biedt vele activiteiten en verwacht van de leden dat zij zich daarvoor inzetten.

Een nieuw lid is bij voorkeur onder de 70 jaar en niet ouder dan 75 jaar.

Het voorstellen van een aspirant clublid gebeurt door twee leden van de Lyceumclub Nijmegen die minimaal 1 jaar lid zijn. Zij informeren het bestuur per mail over de achtergrond van de kandidaat.

De aanmelding van het aspirant-lid lid wordt kenbaar gemaakt in het eerstvolgende mededelingenblad. Is dit blad al verstuurd naar de leden, dan stuurt de ledensecretaris max. 2 weken voor de eerste kennismakingsochtend een e-mail naar de leden met de naam van het aspirant-lid en de namen van de voorstellende leden. Clubleden hebben zodoende 2 weken de tijd om gemotiveerd bezwaar te maken bij het bestuur.

Het aspirant-lid wordt uitgenodigd om 2 maal een koffieochtend bij te wonen om wederzijds kennis te maken met de club en de clubleden. In overleg met het bestuur kunnen andere activiteiten worden bijgewoond. Tijdens een derde koffieochtend kan zij vervolgens als lid geïnstalleerd worden.