Algemeen

Aspirant leden worden voorgedragen door twee leden van de lyceumclub, die minimaal een jaar lid zijn. Vooraf is er een gesprek met het aspirant lid om informatie te geven over de lyceumclub. Daarna wordt de naam van het aspirant lid bekend gemaakt in het mededelingenblad en/of de website. Bij geen bezwaar wordt het aspirant lid uitgenodigd om twee keer op een koffieochtend te komen om verder kennis te maken met de club en clubleden. Tijdens de volgende koffieochtend kan het aspirant lid geïnstalleerd worden.