ALV op de "Golfbaan ‘Rijk van Nijmegen”.

29 februari 2024

De ALV op woensdag 27 maart begint om 10.00 uur, aansluitend is er een lunch. Graag opgeven voor de ALV en /of lunch voor 20 maart bij: anneke.kremers@ziggo.nl
De eigen bijdrage voor de lunch is € 10,00 graag overmaken aan de penningmeester Leonore van Dijk-van der Est IBAN: NL39 INGB 0000 839 629 t.n.v. Nijmeegse Vrouwenclub. Voor de lunch geldt: betalen is aanmelden.


anneke.kremers@ziggo.nl


Log in om afgeschermde informatie te lezen