Algemene Ledenvergadering

Eens per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, een vergadering van leden en bestuur. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Na goedkeuring van de financiƫle stukken wordt aan het bestuur schriftelijk decharge verleend voor het gevoerde financiƫle beleid. De secretaris brengt verslag uit van de activiteiten van dat jaar.
Belangrijke vraagstukken, die betrekking hebben op de club worden besproken.