Bestuur

De lyceumclub is een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Het wordt gekozen, door de op de algemene ledenvergadering aanwezige leden, in principe voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar voor maximaal nog één periode. De voorzitter wordt benoemd door de algemene ledenvergadering en de bestuursleden beslissen onderling over de verdeling van de overige functies.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter                                    Ria Koeneman-Broersen

Vice-voorzitter                            Annette Reijers

Secretaris                                    Anneke Kremers

Secretaris 2                                 Loes Gerritsen

Penningmeester                         Leonore van Dijk-van der Est