De internationale organisatie

Op dit moment bestaat de International Association of Lyceum Clubs (IALC) uit 77 clubs in 16 landen op 3 continenten met samen ruim 8100 leden. Er komen nog steeds nieuwe lyceumclubs bij. Het bestuur Bureau Central International (BCI) zetelt in Zwitserland.

Eens in de drie jaar wordt een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land en met een ander thema. In de tussenliggende jaren worden culturele dagen georganiseerd. 

Veel clubs hebben een jumelage met een andere club in het buitenland. Zo onderhoudt de Nijmeegse Lyceumclub sinds 2012 contact met de Lyceum Club Frankfurt. Een keer in de zoveel jaar, ontmoeten deze clubs elkaar.  

De statuten van het IALC kunt u vinden op onderstaande website.

Website IALC: www.lyceumclubs.org


IALC

Internationaal president                                                    M Hannart                   Frankrijk

Internationaal vicepresident Noordelijk Halfrond           M. Gächter                  Zwitserland

Internationaal vicepresident Zuidelijk Halfrond              M. Mackinder              Nieuw Zeeland

Internationaal secretaris                                                   A. Formont                  Frankrijk

Internationaal penningmeester                                        M F. Touard                 Frankrijk