Geschiedenis van de Nijmeegse Lyceumclub

De Nijmeegse Lyceumclub is aangesloten bij de International Association of Lyceumclubs (IALC), waarvan de eerste in 1904 in Londen werd opgericht door enkele schrijfsters en schilderessen onder leiding van schrijfster Constance Smedley.

Haar voorbeeld was vermoedelijk de Londense  herensociëteit waar mannen van goede komaf elkaar ontmoetten, borrelden en dineerden. Haar achtergrond was de eerste feministische golf die in het begin van de 20e eeuw op haar hoogtepunt was en waarin vrouwen van goede komaf naar gelijkberechtiging met mannen streefden. Haar doel - een wereldwijde beweging - sloeg aan, want binnen een paar jaar bezaten steden als Berlijn en Parijs eveneens een Lyceumclub.
De verbreiding was ongetwijfeld sneller verlopen als de Eerste Wereldoorlog er niet tussen was gekomen. Nederland kreeg zijn eerste Lyceumclub in 1923 Amsterdam, Nijmegen en Groningen volgden in 1925 en 1929. Samen vormen zij de Federatie van Nederlandse Vrouwenclubs.
Deze drie Nederlandse clubs, hebben een goed onderling contact, een keer per jaar organiseren zij een landelijke contactdag. 

Website Federatie:  www.lyceumclub.nl